Character SONGS

Character SONGS

Utwory:

Hajime
– Stomachache Bluse

Tsukumo
Ninety-nine

Nico, Seitarou & Hitoshi
– Nanbaka katte ni dori ̄ mu ☆ oyasumita imu

➤ [ナンバカ (Nanbaka)]- Stomachache Bluse

Album: Album: ナンバカ看守 SONGS (Nanbaka kanshu songs)
Muzyka:
Stomachache Bluse
Postać: 双六 一 (Sugoroku Hajime)
Wykonawca: 関 智一 (Seki Tomokazu)

➤ [ナンバカ (Nanbaka)]- Tsukumo 99.

Muzyka: 九十九 (Ninety-nine)
Postać: ツクモ (Tsukumo)
Wykonawca: 豊永 利行 (Toyonaga Toshiyuki)

➤ [ナンバカ (Nanbaka)]- Katte ni dori ̄ mu ☆ oyasumita imu

Muzyka: 勝手にどりーむ☆おやすみ たいむ
(Nanbaka katte ni dori ̄ mu ☆ oyasumita imu)
Postacie: 
ニコ・七夕星太郎・双六 仁志
(Nico, Tanabata Seitarō, Sugoroku Hitoshi)

Wykonawcy: 
小林大紀奥山 敬人・筆村 栄心
(Kobayashi Daiki, Keito Okuyama, Fudemura Eishin)