Kiji-sama no kunan’na tsuitachi

[ナンバカ] キジ様の苦難な一日

Kiji-sama no kunan’na tsuitachi
Długi dzień Kiji’ego