Saru-mon ikari no tsuitachi

[ナンバカ] 猿門怒りの一日

Saru-mon ikari no tsuitachi
Długi dzień Samon’a