Jōshi ni wa aisatsu o

[ナンバカ] 上司には挨拶を

Jōshi ni wa aisatsu o
 Przywitaj się z swoim szefem