Haranbanjō!! Shin’nen taikai-hen tsui

[ナンバカ] 波乱万丈!!新年大会編終

Haranbanjō!! Shin’nen taikai-hen tsui
Wzloty i upadki!! Koniec turnieju noworocznego