Kanshu SONGS

➤ [ナンバカ] 看守 SONGS / Nanbaka Kanshu SONGS

Utwory:

Kiji
– Konya mo kujyaku no hana wa odorisaku

Kenshirou
– Momoshino Ondo

Samon
– Hyakkaryouran dai enbu

Yamato
– Nippondanji no kokorozashi

Kiji, Kenshirou & Samon
– Kanshu riron!!

➤ [ナンバカ(Nanbaka)]- Konya mo kujyaku no hana wa odorisaku

Album: ナンバカ看守 SONGS (Nanbaka kanshu songs)
Muzyka: 
今宵も孔雀の華は踊り咲く
(Konya Mo Kujyaku No Hana Wa Odorisaku)
Postać: 三葉キジ (Mitsuba Kiji)
Wykonawca: Kimeru

➤ [ナンバカ(Nanbaka)]- Momoshino ondo

Album: Album: ナンバカ看守 SONGS (Nanbaka kanshu songs)
Muzyka: 百慕音頭 (Momoshino Ondo)
Postać: 四桜犬士郎 (Yozakura Kenshirou)
Wykonawca: 山本匠馬 (Yamamoto Shōma)

➤ [ナンバカ(Nanbaka)]- Hyakkaryouran dai enbu 

Album: Album: ナンバカ看守 SONGS (Nanbaka kanshu songs)
Muzyka: 
百花繚乱大演武 (Hyakkaryouran Dai Enbu)
Postać: 悟空猿門 (Samon Gokū)
Wykonawca: 保志総一朗 (Hoshi Sōichirō)

➤ [ナンバカ(Nanbaka)]- Nippondanji no kokorozashi

Album: ナンバカ看守 SONGS (Nanbaka kanshu songs)
Muzyka:
 日本男児の志 (Nippon Danshi No Kokorozashi)
Postać: 五代大和 (Godai Yamato)
Wykonawca: 武内駿輔 (Takeuchi Shunsuke)

➤ [ナンバカ (Nanbaka)]- Kanshu riron!!

Album: Album: ナンバカ看守 SONGS (Nanbaka kanshu songs)
Muzyka: 
ナンバカ看守理論!! (Nanbaka Kanshu riron!!)
Postacie: 
三葉キジ・四桜犬士郎・悟空猿門
(Mitsuba Kiji, Yozakura Kenshirou, Samon Gokū)
Wykonawcy: 
Kimeru・山本匠馬・保志総一朗
(Kimeru, Yamamoto Shōma, Hoshi Sōichirō)